Not sure i nostalgia or actually good game,Pokemon,anime,3ds,consoles,x,sandbox