THANK Itv Ров CdMlNb OH JOCH iHORT M*Tii£iivn it идрру
I CAU 60 ouT WITH
ъг	ыыешы»ag/^in!
tveg. SIK/CÊ I НДр eilif fV£RmilV6
HAi 6owe to shit, that *.ч-т*.в-
Bastard Aoiiteo nrff ----------------------sS"i
«? O-
THAN к 6oí> i H Av£
?U fUbHER£! Wo'i А ШР 9W? you ARE*
res Too/ aré!
о К TV*